We are recruting! We are looking for new people to our team: Product Manager and Agriculture Specialist. If you are a creative person, full of passion, ambitious and want to surround yourself with talented professionals join us and work with us to create solutions that change the world. Please fill in the form available on our website: https://www.qzsolutions.pl/praca/ #joinus #workwiththebest #productmanager #agriculture Rekrutujemy! Poszukujemy nowych osób do naszego zespołu: Menedżer Produktu i Specjalista ds. Rolnictwa. Jeśli jesteś osobą kreatywną, pełną pasji, ambitną i chcesz otaczać się zdolnymi profesjonalistami dołącz do nas i pracuj z nami, aby tworzyć rozwiązania zmieniające świat. Prosimy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie internetowej: https://www.qzsolutions.pl/praca/ #joinus #workwiththebest #productmanager #agriculture ?


Źródło:
Profil socialmedia QZ Solutions

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *