Pewnej nocy Stephen Gray zauważył, że rurka po potarciu wytwarza siłę przyciągania na małe kawałeczki kartek oraz na plewy ? Obserwacje te stały się później podstawą twierdzenia, iż moc elektryczna może być przenoszona na odległość, z przedmiotu na przedmiot, przy pomocy metali i wilgotnych włókien. Dalsze eksperymenty i obserwacje badawcze przyczyniły się do podziału ciał na przewodniki i izolatory ? #historiaZprądem

Źródło:
Profil socialmedia Columbus Energy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *