As we head into Labor Day weekend let us all join and thank those that work each day to make the world a better place to live and enjoy life, especially dairies and other farmers who provide food each day.

W trakcie weekendu z okazji Święta Pracy, dołączmy się wszyscy i dziękujmy tym, którzy każdego dnia pracują, aby świat stał się lepszym miejscem do życia i cieszenia się życiem, szczególnie mleczarniom i innym rolnikom, którzy codziennie dostarczają jedzenie. 

 

 

Źródło:
Profil socialmedia PROMAT POLSKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *