Przypominamy To już ostatnie dni, ostatnia szansa Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność, mogą składać do 15 lutego 2021 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych z PROW na lata 2014-2020. Przypomnijmy, iż pomoc na rozwój usług rolniczych jest przewidziana dla tych, którzy zajmują się działalnością gospodarczą określoną kodem: PKD 01.61.Z, 01.62.Z lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku. Pod tymi kodami kryją się odpowiednio: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich oraz działalność usługowa następująca po zbiorach. Masz pytania napisz lub zadzwoń do Nas. Pomożemy we wszystkim. Północna Polska Monika Leniec tel. 725 900 932 Południowa Polska Łukasz Janura tel. 725 900 922

Źródło:
Profil socialmedia Mzuri

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *