Zapotrzebowanie na wozy paszowe stale wzrasta. Wzrastają również oczekiwania klientów i ich potrzeby. Cieszy nas fakt, iż jesteśmy w stanie sprostać tym potrzebom i oferować usługi najbardziej wymagającym użytkownikom. Doskonale wiemy, że każde gospodarstwo posiada swoje indywidualne cechy i uwarunkowania. Dlatego też specyfikacja naszych maszyn jest dobierana odpowiednio do potrzeb naszych klientów. Przykład takiego rozwiązania prezentujemy na filmie: ?EUROMLIK RINO FXX1600 INDIVIDUAL o pojemności 16m3 z bardzo ciekawym wyposażenie opcjonalnym. Zapraszam na video prezentację maszyny?? English text? The demand for feed wagons is constantly increasing. Customer expectations and their needs are also growing. We are pleased that we are able to meet these needs and offer services to the most demanding users. We know perfectly well that each farm has its own individual features and conditions. Therefore, the specification of our machines is matched to the needs of our customers. An example of such a solution is presented in the video: ?EUROMLIK RINO FXX1600 INDIVIDUAL with a capacity of 16 m3 with a very interesting optional equipment. I invite you to the video presentation of the machine?? Źródło:
Profil youtube Euromilk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *