Decyzja zakupu wozu paszowego EUROMILK odmieniła pracę na gospodarstwie Pana Mirosława. Wzrost wydajności mlecznej krów, a także znaczne zmniejszenie czasu i wysiłku podczas pracy karmienia stada to jedne z wielu korzyści pojawienia się RINO FX600 Slim w gospodarstwie. Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego, ale jak treściwego i konkretnego wywiadu z Panem Mirosławem oraz menadżerem sprzedaży Łukaszem Asztemborskim.

English: The decision to purchase a EUROMILK feed cart changed the work on the farm of Mr. Mirosław  Increased milk yield of cows, as well as a significant reduction in time and effort during the work of feeding the herd are some of the many benefits of introducing RINO FX600 Slim In the farm. We invite you to watch a short, but concise and specific interview with Mr. Mirosław and the sales manager, Łukasz Asztemborski

Źródło:
Profil youtube Euromilk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *