Miesiąc: czerwiec 2020

Słoneczna Żywiecczyzna

Projekt Słoneczna Żywiecczyzna obejmuje działania związane z budową instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł w…